Prof Arshad Javed Books In Urdu PDF Free Download
 

Forum.Noorclinic.com
Noor Clinic Pakistan Forum

 
Letter to Erfiwa
  Welcome : Guest
Login | Register | Rules
Noor Clinic| Forum | Health| Sex | General |Pakistani Matrimonial| Site Map
Procedure | Recent Post |New Topic | Most Viewed| Paigham e Quran and Hadees
  Ask A Doctor
Warning: This Website is not for people who are less than 16 years of age. Please Exit
 
Medical Forum Categories
Medical Discussion
Unmarried Boys Problems
Unmarried Girls Problem
Married Men Problem
Married Women Problem
Religion and Sex
Religion and Culture
Social Problem
General Health
Non Medical Discussion
Food & Recipes
Sports & Games
Politics
Urdu
Career and Success
Articles
Chatting
Suggestions
Women Health
Men Health
Junk and Spam
NoorClinic
Home(General)
Home(Health and Sex)
Forum Procedure
Noor Clinic Home
Baby Care
Daily Questions
    Start New Topic  My Profile
 

jinsi rafaqat ki desire ya mohabbat?

Unmarried Boys Problems
 
 
aiki Group: Members  Joined: 03rd Apr, 2009  Topic: 12  Post: 84  Age:  28  
Posted on:15th May 2017, 10:45am
 

jinsi rafaqat ki desire ya mohabbat?

1.       Eik aurat ka dil mein bar bar khayal aney ki waja kia us se jinsi rafaqat ki desire hoti hai ya mohabbat? Eik insan ko ye kasey pata chalta hai k usey kisi sey mohabbat hai ya jinsi talab?

2.       Agar us aurat ka khyal aisey shakhs k daman geer rehta ho to kia sirf isi waja ki bina pe us k  ghar rishtey ka pegham behjna darust ho ga?

3.       Us aurat ki waja se agar mazkora shakhs ko wet dreams hoti hon to kia us shakhs ka ye sochna darust hai k wo is aurat ki apni nazron mein bey-touqeeri ker raha hai jab k us k khayal ko rokna is k bas mein na ho? Aur larki k baap se miltey huey bhi usey ye fikar daman geer rehtti ho?

4.       Kisi insan k liye dil mein jaga peda honey k peechay kia psychological/sexual/social awamil hotey hain (mard aur aurat k relationship k havaley se poch raha hon)? Kia shadi k bad bhi wo awamil barqaraar rehtey hain ya qadr kho datey hain?

5.       Shadi k bad aurat mard ki tarf sey specific gifts (provocative dresses, night suits, underwear etc etc) k baray mein kia sochti hai? Kia wo usey eik mean/hawas parast insan k tor pey dekhti hai ya mohabbat k izhar k tor pey?

6.       Jab larki k kaprey/jorey tayar kia jatay hain to un mein night dresses ka bhi khayal rakha jata hai? (Ye sawal zimnan zehan mein a gya)
myrizvi Group: Members  Joined: 20th Apr, 2008  Topic: 133  Post: 8439  Age:  59  
Posted on:16th May 2017, 3:12am
 

hawas aur mohabbat

1. Eik aurat ka dil mein bar bar khayal aney ki waja kia us se jinsi rafaqat ki desire hoti hai ya mohabbat? Eik insan ko ye kasey pata chalta hai k usey kisi sey mohabbat hai ya jinsi talab?

Ans: na.mahram (jiss say shadi karna jaiz hai) aurat say kissi bhi unmarried mard ko agar koi attraction hoti hai to oss attraction ka ghalib hissah jinsi-rafaqat ki desire hi hoti hai...baqi mohabbat to iss jinsi talab ko mohazzab alfaaz maiN pesh karnay ka naam hai...

2. Agar us aurat ka khyal aisey shakhs k daman geer rehta ho to kia sirf isi waja ki bina pe us k ghar rishtey ka pegham behjna darust ho ga?

Ans: g bilkul durust hoga. jinsi khahish ko qaiday-nikah maiN laane ki koshish karna aik natural aur jaiz /naik amal hai.

3. Us aurat ki waja se agar mazkora shakhs ko wet dreams hoti hon to kia us shakhs ka ye sochna darust hai k wo is aurat ki apni nazron mein bey-touqeeri ker raha hai jab k us k khayal ko rokna is k bas mein na ho? Aur larki k baap se miltey huey bhi usey ye fikar daman geer rehtti ho?

Ans: agar aisa az khood hota ho...banda iskay liyeh "koshish" nah karta ho... to phir oska aisa sochna durust nahi... azkhud aanay walay manfi /shahwat khayalaat par koi gonah nahi

4. Kisi insan k liye dil mein jaga peda honey k peechay kia psychological/sexual/social awamil hotey hain (mard aur aurat k relationship k havaley se poch raha hon)? Kia shadi k bad bhi wo awamil barqaraar rehtey hain ya qadr kho datey hain?

Ans: yeh saray factors hotay haiN magar sab say strong factor sex hota hai...shadi k baad yeh sex factor gradually kam hota jata hai aur deger factors strong hotay jatay haiN

5. Shadi k bad aurat mard ki tarf sey specific gifts (provocative dresses, night suits, underwear etc etc) k baray mein kia sochti hai? Kia wo usey eik mean/hawas parast insan k tor pey dekhti hai ya mohabbat k izhar k tor pey?

Ans: shadi k baad biwi husband ko amlan "hawas parast" hi dekhna chahti hai aur aisay har izhaar par khush hoti hai... shadi k baad husband-wife k darmayan har qism ki "hawas-parast" (anal sex or sex during menses ko choR kar jo haram haiN) donouN ko khush o khurram rakhti hai aur iska Allah ki taraf say ajar bhi milta hai. nikah k beghair yeh "hawas-parasti" (khaah amaliho, zobani ho ya khayaali) qabilay mawakhza /haram hai

6. Jab larki k kaprey/jorey tayar kia jatay hain to un mein night dresses ka bhi khayal rakha jata hai? (Ye sawal zimnan zehan mein a gya)

Ans: it depends... kia bhi jasakta hai aur nahi bhi... koi hard n fast rulenahi hai... behtar hai k aisay dresses apnay pass hi rakhay jayaiN...laRki nay to rukhsat hokar aap hi k pass aanaa hai... tab yeh dresses dedaiN... pahlay bhejengay to laRki ko sharmindagi hogi k wahaaN yeh dresses oski bahnaiN aur deger log bhi dekh saktay haiN
aiki Group: Members  Joined: 03rd Apr, 2009  Topic: 12  Post: 84  Age:  28  
Posted on:19th May 2017, 6:23am
 

myrizvi

Sab se pehley to apkashukria k apney post k liyewaqtnikala…ap k jawabatseykafi confusion door ho gaimagarkuchjaghonpeyabhibhiap se rehnumai darker hai…hopefully you will spare some time…

Apney “ghalibhissah” term use ki to ghalibhissay k ilawadoserykonsey factors hongey?

--

Jinsi khahish ko qaiday-nikah main lane ki koshish karna aik natural aurjaiz /naikamalhai.

Yahanmyrizvibhaieik confusion ka solution darkar ho ga…for example agar 2 rishtonmeinseykisieikkaintkhabkarna ho to kiakiajaeyjismeinpehlarishta (couzin) khandansey ho aurdekhabhala (aitmadwala) ho magarlarkawahan “jinsirafaqat” kitalabnarakhta ho aurdosrijanibrishtakhandan se baharka ho magarwahanlarka “jinsirafaqat” kitalabrakhta ho to kiasirf “jinsirafaqat” kitalabkibunyadpeyfaislalenadarust ho ga? Isbabtapka detail/satisfactory jawabchahiye ho ga k eikacheyrishtey k intkhabmein “jinsirafaqat” k ilawaaurkia factors mad-e-nazrrehneychahiyen…

sex factor gradually kam hota jata hai aur deger factors strong hotay jatay haiN.

Sex factor kam honey kikiawajohathain jab k shadi k peechay basically sex factor hi karfarmahotahai? Normally between normal couple aisakitneyarsey bad hotahaiaur is kamianbiwiki personal life peykiaasarhotahai?

nikah k beghairyeh "hawas-parasti" (khaahamaliho, zobani….

Zobani se apkikiamuradhai/ kindly is point kobhiwazehkerdain…

Behtar hai k aisay dresses apnay pass hi rakhay jayaiN...laRki nay to rukhsathokaraap hi k pass aanaahai...

1. Shadi k ibtadaidinomeinJinsirafaqatkitalab k sathsath shyness bhikahinziadahotihai. Aiseymein “bedroom” items kikharidarikarna koi aasannahikyon k khwahishkibunyadpeykigaikharidariainmumkinhai k larkikizarooriat (improper fitting, design, size etcetc) porinakareykyun k ziada tar males ko females k dresses kibarikyonkailamnaihota…

2. Secondly ziadater newly married males women k zer-e-jamaki purchasing mein shyness feel karteyhainaurgharkikisiqareebimehramkhatoon (khawamaa hi kyunna ho) se bhi is mamleymeinbaatkarteyhueyghabrateyhain (k wopatanaikiasochain) auraksargharonmein open maholbhinaihota k khulker specific issues peybaatkijaey…ziadateraisi desire bhishadi k start mein hi hotihai…bad mein to ap k baqol desire apneap hi kam ho jatihai… kindly is baraymeinbhi guide kerdain k in mamlatpeykisimehramkhatoon (mother, sister or other) seybaatkarnamunasibhai? Agar apkirayemeinmunasibhai to ye baatkaseykijaey?

3. Mareyilam k mutabiq (I may be wrong) ziada tar gharonmeinshadi se pehleylarki k in items ki purchasing larkikimaa hi kartihai to kialarkiko male point of view se in sab baton kaidrakbhihotahai?

4. yesawalbhiapnijagaehamhai k aisey items ki purchasing shadiseypehleykaseyaurkis k sathkijaey? Kyun k aisi items kahinziada expensive hoteyhainaur average salary k sathinhainkhareednaintihaimushkilhai?

aiki Group: Members  Joined: 03rd Apr, 2009  Topic: 12  Post: 84  Age:  28  
Posted on:19th May 2017, 6:37am
 

Pichli post mein MS word k version k farq ki waja se alfaz combine ho gaye

Sab se pehley to apka shukria k apney post k liye waqt nikala…ap k jawabat sey kafi confusion door ho gai magar kuch jaghon pey abhi bhi ap se rehnumai darker hai…hopefully you will spare some time…

Apney “ghalibhissah” term use ki to ghalib hissay k ilawadoserykonsey factors hongey?

--

Jinsi khahish ko qaiday-nikah main lane ki koshish karna aik natural aurjaiz /naikamalhai.

Yahan myrizvi bhai eik confusion ka solution darkar ho ga…for example agar 2 rishton mein sey kisi eik ka intkhab karna ho to kasey kia jaey jis mein pehla rishta (couzin) khandan sey ho aur dekha bhala (aitmadwala) ho magar larka wahan “jinsirafaqat” ki talab na rakhta ho aur dosri janib rishta khandan se bahar ka ho magar wahan larka “jinsirafaqat” ki talab rakhta ho to kia sirf “jinsirafaqat” ki talab ki bunyad pey faisla lena darust ho ga? Is babt apka detail/satisfactory jawab chahiye ho ga k eik achey rishtey k intkhab mein “jinsirafaqat” k ilawa aur kia factors mad-e-nazr rehney chahiyen…

sex factor gradually kam hota jata hai aur deger factors strong hotay jatay haiN.

Sex factor kam honey kikiawajohathain jab k shadi k peechay basically sex factor hi karfarmahotahai? Normally between normal couple aisakitneyarsey bad hota hai aur is ka mian biwi ki personal life pey kia asar hota hai?

nikah k beghairyeh "hawas-parasti" (khaah amaliho, zobani….

Zobani se apki kia murad hai/ kindly is point ko bhi wazeh ker dain…

Behtar hai k aisay dresses apnay pass hi rakhay jayaiN...laRki nay to rukhsat ho kar aap hi k pass aanaa hai...

1. Shadi k ibtadai dino mein Jinsi rafaqat ki talab k sath sath shyness bhi kahin ziada hoti hai. Aisey mein “bedroom” items kikharidari karna koi aasan nahi kyon k khwahish ki bunyad pey ki gai kharidari ain mumkin hai k larki ki zarooriat (improper fitting, design, size et cetc) pori na karey kyun k ziada tar males ko females k dresses ki barikyon ka ilam nai hota…

2. Secondly ziada ter newly married males women k zer-e-jama ki purchasing mein shyness feel kartey hain aur ghar ki kisi qareebi mehram khatoon (khawamaa hi kyun na ho) se bhi is mamley mein baat kartey huey ghabratey hain (k wo pata nai kia sochain) aur aksar gharon mein open mahol bhi nai hota k khul ker specific issues pey baat ki jaey…ziada ter aisi desire bhi shadi k start mein hi hoti hain…bad mein to ap k baqol desire apne ap hi kam ho jati hain… kindly is baray mein bhi guide ker dain k in mamlat pey kisi mehram khatoon (mother, sister or other) sey baat karna munasib hai? Agar apki raye mein munasib hai to ye baat kasey ki jaey?

3. Marey ilam k mutabiq (I may be wrong) ziada tar gharon mein shadi se pehley larki k in items ki purchasing larki ki maa hi karti hai to kia larki ko male point of view se in sab baton ka idrak bhi hota hai?

4. ye sawal bhi apni jaga eham hai k aisey items ki purchasing shadi sey pehley kasey aur kis k sath ki jaey? Kyun k aisi items kahin ziada expensive hotey hain aur average salary k sath inhain khareedna intihai mushkil hai?

aiki Group: Members  Joined: 03rd Apr, 2009  Topic: 12  Post: 84  Age:  28  
Posted on:23rd May 2017, 11:04pm
 

recall

jab tak ye topic complete nahi ho jata, seniors ki suggestions ka intzar rahey ga...kindly is topic k liye bhi waqt nikalain....
aiki Group: Members  Joined: 03rd Apr, 2009  Topic: 12  Post: 84  Age:  28  
Posted on:18th Jun 2017, 10:33am
 

recalling again

I hope myrizvi and other senior members will contribute in this post as well...
myrizvi Group: Members  Joined: 20th Apr, 2008  Topic: 133  Post: 8439  Age:  59  
Posted on:19th Jun 2017, 3:26am
 

discussions

NCF maiN issues par discussions ki gunjaish bahoot kam hoti hai. yahaaN sirf "nah jannay walouN" k sawalaat /uljhanouN k aik baar jawabaat diyeh jatay haiN. jawab dene walouN k pass amooman etna farigh waqt nahi hota k har jawab par discussions maiN bhi hissa laiN. meri taraf say maazrat qabool kijyeh. kissi aur k pass agar waqt howa to woh zaroor apkay jawabi sawaalaat par izharay khayaal karengay.
myrizvi Group: Members  Joined: 20th Apr, 2008  Topic: 133  Post: 8439  Age:  59  
Posted on:19th Jun 2017, 3:27am
 

discussions

...MOD EDIT: Removed duplicate...For More Detail Click On Page No: 1
 
 
 
Pakistan Day Celebration In Malaysia  How to get UK settlement spouse visa for us citizen  Bangladeshi Community Celebrating Canada Day In Toronto
  Prof Arshad Javed Hypnotist and Clinical Psychologist  

 


Warning :The information presented in this web site is not intended as a substitute for medical care. Please talk with your healthcare provider about any information you get from this web site.
© Copyright 2003-2017 www.noorclinic.com, All Rights Reserved Contact Us